Geyikli tarihi birçok kültürün özelliklerini taşıyan izlerle doludur. Etkisi altında kaldığı Mısır mimari özelliklerde da beldede görülebilmektedir.

Çanakkale Geyikli tarihi Osmanlı Dönemi’nin ilk zamanlarına kadar uzanan bir süreci ifade etmektedir.  Geçmiş dönemde özellikle fetih zamanlarında askerlere moral verilen bir alan olduğu bilinmektedir. Geyikli Baba ise bölgenin kurucusudur.

Geyikli Baba Kimdir?

Geyikli Baba Geyikli’nin kurucusu olan kişi olarak bilinmektedir. Bugün kabri Ezine’de Kemallı Köyü’nde yer alan Geyikli Baba, 1275-1350 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı Dönemi’nde bu tarih Orhan Gazi zamanına denk gelmektedir.

  • Bursa’da büyük bir ağaç diktiği ve birçok askeri talebe yetiştirdiği bilinenler arasındadır. Bazı rivayetlere göre bu ağaç Geyikli’ye sonradan taşıtılmıştır.
  • Geyikli Baba hakkında birçok eski Osmanlı kaynağında bahsedildiği bilinmektedir. Tacüt Tevarihi/ Şakayık-ı Numaniyesi/ Kamusul Alam, Kitabı Bahariye kaynakları bunlardandır.
  • Geyikli tarihinde Geyikli Baba ile ilgili rivayetler savaş dönemlerine odaklanmaktadır. Bir boz geyik üzerinde savaşa öğrencileriyle girdiği ve korkutucu etki yaptığı bilinmektedir.
  • Geyikli Baba’yla ilgili bilinen başka bir rivayet de Bizanslıların yenilmesinden sonra kurduğu dergâhtır. Kemallı Köyü’ne yakın bir yerde makamı olan kişinin Geyikli Baba dergâhından biri olduğu düşünülmektedir.

Çanakkale Geyikli beldesinin Ezine’ye bağlı bir yer olarak 1530 tarihinde belde olduğu, bugüne kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.  Mimari açıdan bir değerlendirme yapıldığında erken dönem Osmanlı yerleşimlerinin etkilerini barındırmaktadır. Hamamlar ve taş evler bunun göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

geyikli-tarihi
geyikli-baba-turbesi
Geyikli Baba Türbesi

GEYİKLİ KONAKLAMA REHBERİ

Geyikli Tarihi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Geyikli tarihi 1530’lu yıllara dayanmaktadır.

Geyikli’nin Kurucusu Geyik Babadır.

Geyikli Tatil Rehberi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.